Działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest Instytucją Wdrażającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytety VI – IX z wyłączeniem Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Z dniem 1 lipca 2007 r. jednostka przejęła również dotychczasowe zadania związane z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Mazowszu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (a wcześniej Urząd Marszałkowski Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych) nie realizował projektów ze środków przedakcesyjnych. Podobnie jak w poprzednich województwach nie zostały podpisane jeszcze umowy o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju branży turystycznej. Odnośnie planowanych inwestycji na lata 2007-2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie jest w stanie pozyskać informacji na temat planowanych przez Beneficjentów inwestycji w sektorze turystyki. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dofinansowanie otrzymają trzy projekty kluczowe, są to:
  1. Termy Gostynińskie,
  2. Budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Radomiak”,
  3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrój.
Nie udało nam się uzyskać informacji szczegółowych dotyczących wyżej wymienionych projektów. Ponadto, MJWPU prowadzi szkolenia z poszczególnych Priorytetów Programów Operacyjnych. Czas pokaże, czy wydzielenie odrębnej komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do pozyskiwania funduszy unijnych było dobrym rozwiązaniem.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl