Oświadczenie prezesa Air Poland

Szanowni Państwo,

W związku z oświadczeniami składanymi ostatnio na temat Air Poland Sp. z o.o. przez p. Jana Eryka Jorma Junfgufaella działającego w imieniu firmy Swiss Capital Holding AG które pojawiają się w różnych materiałach prasowych, jakoby Air Poland Sp. z o.o. nigdy nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości oświadczam kategorycznie, iż taki wniosek został złożony w dniu 26 kwietnia 2012r. i dysponuję kopią takiego wniosku z potwierdzeniem jego złożenia w biurze podawczym właściwego sądu (właściwy sąd nadał sprawie sygnaturę XGU 203/12 co każdy zainteresowany może sobie sprawdzić).

Równocześnie ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości złożone zostało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez p. Jana Eryka Jormę Jungufaella.

W tej sytuacji wspomniane powyżej oświadczenia p. Jana Eryka Jorma Junfgufaella są w sposób oczywisty nieprawdziwe.

Informuję także, iż wyłączną przyczyną złożenia przez Air Poland Sp. z o.o. wyżej wymienionego wniosku o ogłoszenie upadłości było niewykonanie przez Swiss Capital Holding AG (której właścicielem i którą reprezentuje p. Jan Eryk Jorma Jungufaell) zobowiązania do wpłaty kwoty PLN 11.500.000 na podwyższenie kapitału zakładowego Air Poland Sp. z o.o. do której to wpłaty do dnia 29 lutego 2012r. Swiss Capital Holding AG zobowiązała się na mocy oświadczenia w fromie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie.

Po dniu 29 lutego 2012r. p. Jan Eryk Jorma Jungufaell wielokrotnie składał Air Poland Sp. z o.o. nieprawdziwe oświadczenia jakoby Swiss Capital Holding AG dokonała lub miała dokonać wyżej wymienionej wpłaty, obiecywał przesłanie kopii bankowych potwierdzeń przelewu wyżej wymienionej kwoty etc. Posługiwał się również dokumentami dotyczącymi różnych płatności, które potem okazały się nieprawdziwe.

Swoją działalnością p. Jan Eryk Jorma Jungufaell doprowadził do powstania ogromnych strat finansowych oraz wizerunkowych po stronie Air Poland Sp. z o.o. Po upublicznieniu faktu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przez p. Jana Eryka Jorma Jungufaella, wyszło na jaw, iż poza Air Poland Sp. z o.o. poszkodowane na skutek jego wcześniejszej działalności są także inne firmy w Polsce i w Niemczech, które również dochdzą swoich roszczeń wobec niego. Firmy te zgłaszają chęć współdziałania z Air Poland Sp. z o.o. w tym zakresie. Nazwy tych podmiotów oraz posiadane informacje trafią do organów ścigania celem podjęcia działań prawnych przeciwko panu Jan Erik Jorma Jungufael.

Uzyskaliśmy także informację iż p. Jan Eryk Jorma Jungufaell znajduje się na czarnej liście w Niemczech jeszcze pod swoim poprzednim nazwiskiem co jest do sprawdzenia w poniższym linku:
http://boardreader.com/thread/a_sort_of_Blacklist_m5p0dX25c.html

Swiss Capital Holding AG nie wywiązał się także ze swoich poprzednich zobowiązań wobec poprzednich właścicieli udziałów Air Poland Sp. z o.o. oraz innych firm. Firmy te przeniosły prawnie swoje roszczenia wobec Swiss Capital Holding AG na p. Dariusza Paszke, który zgodnie z prawem dokonał potrącenia wzajemnych roszczeń i obecnie nie ma żadnych podstaw do twierdzenia jakoby p. Dariusz Paszke nie zapłacił Swiss Capital Holding AG za udziały w Air Poland Sp.o.o.

Zastrzegam sobie także prawo podejmowania działań prawnych przeciwko p. Jan Eryk Jorma Jungufaell w związku ze składaniem przez niego oszczerczych oświadczeń dotyczących mojej osoby.

Mariusz Szpikowski
Prezes ZarząduMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl