Europosłowie apelują do MRR: przyznanie dotacji wszystkim poszkodowanym to racjonalne rozwiązanie!

W ślad za informacją o proteście młodych przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie projektów w III rundzie aplikacyjnej (2009r.) do konkursu w ramach działania 8.1 Programu przeciwko sposobowi, w jakim rozstrzygnięto ww. konkurs, o czym pisaliśmy w artykule pt. „Oszukani przez PARP” chcielibyśmy poinformować, iż akcja nabiera tempa, zaś sam protest zyskuje coraz większe poparcie we wszystkich kręgach.

Akcja Posłanki do Parlamentu Europejskiego Jolanta Hibner, Małgorzata Handzlik i Danuta Jazłowiecka wystosowały do Ministra Rozwoju Regionalnego list wspierający inicjatywę młodych przedsiębiorców, zrzeszonych wokół inicjatywy „Oszukani przez PARP”. Europosłanki zaznaczyły w piśmie, że „obowiązkiem administracji Państwa Polskiego jest ochrona inicjatyw młodych przedsiębiorców, których pomysły, energię i determinację należy wspierać i chronić”.

Autorki listu do Ministra Rozwoju Regionalnego podkreślają, że w ich ocenie apel młodych przedsiębiorców o przyznanie dotacji wszystkim tym wnioskom, które zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym i formalnym jest jak najbardziej uzasadniony. A zwiększenie budżetu obecnie rozstrzyganego konkursu najbardziej racjonalnym sposobem naprawienia szkód, jakie wyrządzono młodym przedsiębiorcom.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu Europosłanek

– Pierwsza strona listu (plik .pdf)

– Druga strona listu (plik .pdf)

– Trzecia strona listu (plik .pdf)

– Czwarta strona listu (plik .pdf)

Należy w tym momencie podkreślić, iż nikt z protestujących nie wymaga od żadnego z urzędów Państwowych przekazania dodatkowych środków na finansowanie konkursu w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka, a jedynie że problem można by w prosty sposób rozwiązać, przesuwając budżet przewidziany na przyszłe nabory działania 8.1 do bieżącego konkursu! Nie rozumiemy dlaczego PARP nie chce sięgnąć do tego środka! Argument, że zabraknie wtedy pieniędzy na przyszłe innowacyjne projekty uznajemy za chybiony. Dlaczego PARP nie żałuje tych innowacyjnych projektów, które dziś uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną? Czy przedsiębiorcy, którzy mają dobry pomysł na nowoczesny biznes dziś, są gorsi od tych, którzy być może pojawią się w przyszłości? Państwu powinno zależeć na tym, by innowacyjne projekty, napędzające naszą gospodarkę pojawiły, zaczęły zatrudniać ludzi i generować dochód jak najprędzej.

Chcemy zwrócić uwagę, że nabór na kolejny konkurs w ramach działania 8.1 na odbyć się już w na przełomie marca i kwitnie bieżącego roku. PARP dziś zachęca, aby przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali pieniędzy w bieżącym naborze, złożyli swe wnioski ponownie w kolejnym. Pytamy: jaki jest sens ponownej urzędniczej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie zostały ocenione w zakończonym właśnie konkursie? Czy urzędnicy PARP, opłacani z publicznych pieniędzy, rzeczywiście powinni spędzać czas na wielokrotnym zatwierdzaniu tych samych projektów?

Chcemy zwrócić uwagę, że powyższe działanie nie tylko jest marnotrawne z punktu widzenia zasad gospodarki publicznym pieniądzem. Przede wszystkim marnowana jest energia Przedsiębiorców, którzy zamiast zacząć realizować swoje pomysły biznesowe znów będę musieli zaangażować się w trwającą miesiące biurokrację związaną z uczestnictwem w konkursie. Zwracamy też uwagę, że wielu Przedsiębiorców poniosło koszty związane z przygotowaniem wniosków (opłacenie doradców, etc.). Kto dziś zwróci im te koszty?

Na wtorek, 16 marca PARP zaprosił na spotkanie młodych przedsiębiorców oraz przedstawicieli MSWiA oraz MRR. Będziemy relacjonować ten problem na bieżąco i uczestniczyli w tym spotkaniu, tym bardziej, że wielu spośród Przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka może swymi działaniami przyczynić się do rozwoju branży turystycznej, co jest dla nas priorytetem.

Wszystkich Przedsiębiorców, którzy składali wnioski w III rundzie działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka prosimy o kontakt z Redakcją.MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl