Nowe horyzonty inwestycyjne po wspólnej konferencji Gdańska i Sopotu

„Surfing Towards New Horizons” – pod takim hasłem odbyła się 16 września w Dworze Artusa wspólna konferencja prezentująca potencjał inwestycyjny Gdańska i Sopotu.

Konferencja poświęcona była ocenie możliwości i priorytetów inwestycyjnych miast, ocenie stanu rynku nieruchomości oraz dostępności kredytowej i alternatywnych źródeł finansowania inwestycji, w tym stosowania właściwych zabezpieczeń prawnych.

Jak przypomniała na początku konferencji gość specjalny spotkania: Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP: „Partnerstwo publiczno – prywatne wynika z potrzeby zwiększenia natężenia inwestycji w sferze usług publicznych, jest też odpowiedzią na ograniczone środki budżetowe, potrzebę podniesienia jakości i standardów usług oraz efektywności realizacji inwestycji przez podmioty administracyjne. Pozwala na oszczędności, szczególnie w sytuacji zubożenia źródeł finansowania w sferze publicznej i stwarza możliwości inwestowania tych nadwyżek w infrastrukturę techniczną.

27774_big

Wg prezydenta Adamowicza partnerstwo publiczno-prywatne to kierunek rozwojowy w zakresie zaspokajania potrzeb usługowych oraz inwestycyjnych, z którego Miasto Gdańsk skorzystało już w latach 90′: Niewątpliwie pionierskim przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego było w Gdańsku powierzenie usług spółce Saur Neptun Gdańsk. To jak na razie jedyny tego typu rodzaj partnerstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w Polsce. Realizujemy natomiast szereg partnerstw infrastrukturalnych, takich jak budowa parkingów podziemnych, zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, Pasa Nadmorskiego, czy Targu Siennego i Rakowego.

Przykładem partnerstwa odwróconego jest działalność spółki komunalnej Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która realizuje inwestycje publiczne już jako podmiot prywatny, wchodząc w partnerstwo prywatne. Umożliwia ona m.in. zagospodarowanie terenów miejskich oraz wielopłaszczyznowe przyciąganie krajowych i zagranicznych inwestycji.

Według inwestorów, bieżąca oferta inwestycyjna Gdańska i Sopotu jest coraz atrakcyjniejsza. Współczesne koncepcje inwestycyjne i sposób realizacji partnerstwa związane z rozwojem miast oraz możliwościami jakie dają środki unijne i światowej skali imprezy zostały docenione przez przedstawicieli rynku deweloperskiego. Choć brak na razie konkretnych deklaracji, można łatwo zauważyć, że wraz ze stabilizacją rynku zwiększa się realne zainteresowanie współpracą inwestycyjną z administracją lokalną.

Wśród gdańskich propozycji wymieniono dostępne do zagospodarowania tereny Targu Siennego i Rakowego, które w atrakcyjny sposób połączą starą i nową część miasta, pasa nadmorskiego pomiędzy ulicami Hallera i Jana Pawła II, czy obszarów w pobliżu stadionu przeznaczonych na nową siedzibę Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, które ma mieścić się w nowym gdańskim centrum wystawienniczym, a także tereny Centrum Logistycznego oraz Parku Maszynowa – zawarte w ofercie miejskiej spółki GARG.

Konferencje wydawcy miesięcznika Eurobuild specjalizującego się w branży nieruchomości we wschodniej i centralnej Europie organizowane są od pięciu lat. Ubiegłoroczna edycja odbyła się w Dublinie w ramach roadshow Miasta Gdańska w Irlandii. Tego typu spotkania są niezbędne dla środowiska inwestycyjno-deweloperskiego, stwarzają bowiem realną platformę wymiany doświadczeń i inspirują do decyzji biznesowych. W tegorocznej edycji „Surfing Towards New Horizons” uczestniczyło ponad 140 przedstawicieli tego sektora z Polski i zagranicy.

Źródło: www.gdansk.pl
Edyta Tombarkiewicz / Biuro PrasoweMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl