Anioły UNESCO – Światowe Dziedzictwo Torunia

12 września 2009 r. rusza projekt „Anioły UNESCO – Światowe Dziedzictwo Torunia”. Przedsięwzięcie ma na celu edukację młodych ludzi w dziedzinie ochrony i promocji dorobku kulturalnego naszego miasta oraz pobudzanie ich kreatywności.

Autorem projektu są Toruńskie Anioły UNESCO – nieformalna grupa młodzieży wspierana przez Urząd Miasta Torunia.

W styczniu 2009 r. do toruńskiego Biura Toruńskiego Centrum Miasta zgłosiła się grupa młodzieży ze swoimi pomysłami, dotyczącymi starówki i chęci zaangażowania młodzieży w sprawę dziedzictwa UNESCO. Biuro podchwyciło pomysł i rozpoczęło poszukiwanie formalnej drogi jego wsparcia, szczególnie możliwości pozyskania dofinansowania unijnego. Młodzi inicjatorzy projektu też nie spoczęli na laurach. Na własny koszt pojechali do Wilna, by porozmawiać o swoich pomysłach z przedstawicielami wileńskiego odpowiednika TCM i zobaczyć, jak sąsiedzi realizują podobne projekty.

Ostatecznie furtka do unijnego wsparcia została przez toruńskie Biuro TCM znaleziona i w efekcie 29 maja br. prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał porozumienie z nieformalną grupą młodzieży o nazwie „Toruńskie Anioły UNESCO”. W jej skład weszli absolwenci UMK, którzy zgodnie z warunkami programu nie ukończyli 30. roku życia, studenci różnych wydziałów UMK, uczestnicy programu ERASMUS oraz uczniowie I LO w Toruniu, którzy ukończyli 18 lat. Łącznie 10 osób.

Popisując z nimi porozumienie Gmina przyjęła na siebie rolę przedstawiciela prawnego i organizacji wspierającej realizację inicjatywy młodzieżowej pod nazwą: „Anioły UNESCO – Światowe Dziedzictwo Torunia”. 1 czerwca br. jej projekt został złożony w siedzibie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” w celu pozyskania dofinansowania z programu „Młodzież w Działaniu” Akcja 1 – „Młodzież dla Europy” – 1.2. – „Inicjatywy Młodzieżowe”.

Decyzja o dofinansowaniu zapadła 23 lipca br. Na swój projekt młodzi torunianie otrzymają z UE 5.745 euro.

Tematyka projektu koncentruje się wokół edukacji młodych ludzi w dziedzinie ochrony i promocji światowego dziedzictwa UNESCO oraz pobudzania ich aktywności i kreatywności poprzez udział w adresowanych do nich programach europejskich.

Cele projektu będą koncentrowały się przede wszystkim na:

  • Aktywnym włączaniu się w działania na rzecz społeczności lokalnej, zamieszkującej historyczne centrum Torunia, poprzez zapoznanie jej z ideą promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego świata – na drodze komunikacji z udziałem interaktywnych środków przekazu, przede wszystkim poprzez Internet.
  • Przedstawieniu propozycji kształtowania wizerunku miasta w kraju i zagranicą, wraz z jego najcenniejszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, z punktu widzenia toruńskiej młodzieży oraz z wykorzystaniem jej pomysłowości i kreatywności.
  • Edukacji młodych ludzi w zakresie wartości dziedzictwa UNESCO, na bazie skierowanych do nich programów europejskich, przygotowanych zgodnie z ich potrzebami i potrzebami środowiska, w którym funkcjonują.
  • Zachęcaniu oraz zapoznaniu młodych ludzi z możliwościami oraz procedurami umożliwiającymi realizację własnych projektów, w nawiązaniu do zasad europejskiej polityki młodzieżowej.

Młodzi inicjatorzy programu chcą za jego pośrednictwem włączać toruńską młodzież w międzynarodowe sieci współpracy, promować wśród niej tolerancję i poczucie solidarności, pobudzać aktywność obywatelską młodych i zachęcać do udziału w procesach decyzyjnych, związanych z zarządzaniem historycznymi centrami miast.

Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie sobotni bieg turystyczny „Toruńska starówka”. Wezmą w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Bieg będzie miał formę podchodów, w czasie których uczestnicy mają szukać największych skarbów starówki. Na podstawie trasy podchodów opracowana potem zostanie mapka „Szlakiem UNESCO w Toruniu”.

Kolejne imprezy będą się odbywały co dwa tygodnie. Wśród nich znajdzie się między innymi:

  • bieg turystyczny „Naturalne Dziedzictwa Grodu Kopernika”
  • ognisko na zamku Dybowskim „Ognisty Anioł – Teatr Historii”
  • wystawa fotograficza „W cieniu gotyckich podwórek”
  • wystawa plastyczna „Światowe Dziedzictwo UNESCO pod skrzydłami toruńskiego anioła”
  • zajęcia z Amnesty International „Światowe Dziedzictwo i kultura pokoju”
  • impreza plastyczna „-miasto Kopernika”, czyli opracowanie komiksu pn. „Przygody małego Kopernika”.

Źródło: www.torun.plMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl