Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Pomorza

Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) otrzymała fundusze na kampanię promocyjną turystyki biznesowej Gdańska i Pomorza z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), Oś priorytetowa 6 – Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2 – Promocja i .

RPO 045

W dniu 30 lipca 2009r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Przedmiotem projektu „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Pomorza” jest kompleksowa kampania promocyjna turystyki biznesowej na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym. Jej efektem ma być wzmocnienie marki i wizerunku Gdańska i Pomorza jako celu turystyki biznesowej.

Całkowita wartość projektu to 2 958 393,00 PLN. Wysokość dofinansowania z funduszy unijnych – 2 082 820,00 PLN. Projekt planowany jest na 3 lata – do końca 2011 roku.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wykonanie portalu informacyjnego o turystyce biznesowej
  • opracowanie materiałów promocyjnych – katalogu obiektów konferencyjnych, folderu, filmu reklamowego i prezentacji multimedialnej oraz innych materiałów promocyjnych
  • przeprowadzenie badań dotyczących dynamiki turystyki biznesowej w regionie pomorskim w latach 2009 – 2011
  • udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej (m. in. we Frankfurcie IMEX, w Barcelonie EIBTM, w Brukseli EMIF oraz Londynie CONFEX) oraz zakup stoiska targowego
  • organizacja cyklu podróży studyjnych dla branżowych dziennikarzy zagranicznych i biur podróży
  • promocja oferty regionu w międzynarodowej prasie (CIM, CAT Publications, wydawnictwa targowe, Bedouk, MICE Poland) i Internecie
  • organizacja cyklu szkoleń dla branży turystycznej pt. „Trójmiejska Akademia Organizatora Spotkań Biznesowych”
  • utworzenie i promocja produktów turystyki biznesowej
  • udział w międzynarodowych sieciach współpracy – ICCA (International Congress & Convention Association) i MPI (Meeting Professionals International).

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest wyodrębniona komórka GOT – Gdańsk Convention Bureau, która zgodnie z porozumieniem zawartym między GOT a Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, jako jedyna zajmuje się promocją Gdańska i całego Pomorza w sferze turystyki biznesowej.

Jesteśmy przekonani, że planowana kampania promocyjna przyniesie oczekiwane rezultaty i przyczyni się do wzrostu liczby imprez biznesowych organizowanych w Gdańsku i Pomorzu oraz znaczącego wzrostu turystów, przybywających do Gdańska w celach biznesowych.

Dodatkowe informacje:
Anna Górska
Prezes Zarządu GOT

Źródło: www.gdansk4u.plMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl