Emisja obligacji poznańskiej spółki „Termy Maltańskie”

Po wielu latach oczekiwań mieszkańców Poznania i okolic, została rozpoczęta budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” w Poznaniu. Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie 30.022 m2 , kubatura -253.659 m3 , a powierzchnia lustra wody – 4.889 m2.

Wizualizacja term maltańskich:

W dniu 22 maja 2009 r. „Termy Maltańskie” otrzymały „zielone światło”, czyli pozwolenie na budowę. Bez zbędnej zwłoki, 1 czerwca 2009 r. rozpoczęły się roboty na placu budowy. Do chwili obecnej został wykonany w 80% wykop pod obiekt, skąd wydobyto i przemieszczono ok. 50 tys. m3 gruntu, w ok. 20% zostały też wykonane roboty stanu zerowego, tj. zabetonowano ponad 40 stóp fundamentowych. Roboty przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, a przekazanie kompleksu do eksploatacji przewidziano na sierpień 2011 r.
Kompleks „Termy Maltańskie” położony będzie w unikalnym miejscu – bezpośrednio na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego, ok. 3 km od centrum miasta. Stanowi on ważny element zagospodarowania otoczenia jeziora w ramach promowanej przez Miasto Poznań „Strategii Rozwoju Terenów Maltańskich”.

Ze znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości odwiertu źródła geotermalnego wykorzystane będą w obiekcie gorące wody geotermalne o temperaturze ok. 40°C do celów rekreacyjno-balneologicznych, podgrzania wody basenowej oraz ogrzewania podłogowego. Projekt finansowany będzie w następujący sposób:

  • część sportowa, tj. pływacki basen olimpijski 50 m, basen do skoków do wody z wieżą o wysokości 10 m oraz widownia na 3.900 miejsc – z budżetu Miasta Poznania
  • część rekreacyjna – wewnętrzne i zewnętrzne baseny rekreacyjne wraz z atrakcjami wodnymi, strefa saun, odnowy biologicznej i fitness – ze środków finansowych spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o., pozyskanych z zewnętrznych źródeł, tj. emisji obligacji i długoterminowego kredytu.

Spośród banków komercyjnych, Spółka wybrała najkorzystniejszą ofertę na Organizatora i Gwaranta objęcia pełnej emisji obligacji – Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. W dniu 7 lipca 2009r. podpisana została przez Spółkę i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. umowa o emisję obligacji. Spółka wyemituje, a Bank obejmie 20 obligacji o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł każda, w trzech transzach:

  • seria A – 11 obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 zł – w dniu 16 lipca 2009 r.
  • seria B – 4 obligacje o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł – w dniu 16 września 2009 r.
  • seria C – 5 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł – w dniu 16 listopada 2009 r.

Spółka stara się także pozyskać kredyt długoterminowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który obecnie bada Projekt pod względem technicznym, ekonomicznym i jego rentowności. W przypadku nieuzyskania kredytu z EBI, we wrześniu br. zostanie rozpisany przetarg na kredyt komercyjny.

Źródło: http://www.poznan.plMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl