Prezentacja Marki Szklarskiej Poręby

Szklarska Poręba zakończyła prace nad przygotowaniem autorskiej strategii promocyjnej miasta oraz marki miasta.

Wprowadzenie – dlaczego marka?

Obecnie posiadanie silnej marki jest podstawowym elementem gwarantującym odniesienie sukcesu. Dotyczy to nie tylko produktów i firm, ale także miast. Przewaga konkurencyjna atrakcyjnych turystycznie miejsc polega na wyróżnieniu się poprzez silną i unikalną markę. To marka jest podstawą i najskuteczniejszą metodą budowania reputacji miast i dobrobytu ich mieszkańców. Oczywiście, przed miastami i ich władzami stoi wiele istotnych celów . Priorytetowym obszarem działań są zadania z zakresu zagadnień społecznych. Jednakże długofalowe działania mające na celu zbudowanie silnej marki miast jako miejsc turystycznie atrakcyjnych, będą miały bezpośredni wpływ na zintensyfikowanie wpływów do budżetu.

Szklarska Poręba od wielu lat inwestuje w promocję turystyczną. Dzięki temu Miasto istnieje mocno w świadomości turystów. Urząd Miasta uświadomił sobie jednak, że to za mało, aby mówić o Szklarskiej Porębie jako o silnej marce. Ĺšródłem siły marki są jej efekty komunikacyjne u docelowych odbiorców, czyli świadomość marki i jej wizerunek. Efekty komunikacyjne oznaczają skojarzenia w umysłach turystów. Chodzi o trwałe, silne, korzystne i wyjątkowe skojarzenia budujące wizerunek marki. Ponieważ wizerunek Miasta w oczach turystów nie do końca był zbieżny z oczekiwaniami, postawiono na markę.

Opracowanie Strategii marketingu oraz strategii Marki Miasta Szklarska Poręba ma wymiar praktyczny. Dzięki skodyfikowanym zasadom posługiwania się stworzonym logo – znakiem marki we wszystkich działaniach promocyjnych możliwe jest efektywniejsze zarządzanie wizerunkiem i optymalne wykorzystanie budżetu promocyjnego.

Etapy prac nad Marką Miasta Szklarska Poręba

Mając na uwadze oczekiwania wobec marki i wyzwania, jakie stoją przed Miastem, chciano uniknąć popełnianych często błędów. Urząd Miasta zdawał sobie sprawę z faktu, że formuła konkursu jest obarczona dużym ryzykiem, ponieważ wcześniej próbowano własnymi siłami przeprowadzić konkurs. Wybrany znak nie został wdrożony. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze miasto nie było przekonane co do samego znaku, jego poprawności i tego, jak przyjmą go turyści. Nie posiadając wytycznych strategicznych dla marki i wyboru znaku, można było zdać się na przypadek. Po drugie wiedziano, że proces od znaku do jego zaistnienia w świadomości turystów jest długi i musi zostać strategicznie wcześniej przygotowany. Z różnych powodów wówczas nie mieliśmy tego komfortu i dlatego rozpoczynając wiosną tego roku prace nad marką i jej wdrożeniem wybraliśmy zupełnie inną drogę – zwróciliśmy się do specjalistów, którzy pomogli przejść nam przez cały proces. – mówi Agnieszka Kuliczkowska – Zastępca Kierownika Referatu Promocji Miasta, Sportu i Turystki Urzędu Miejskiego Szklarskiej Poręby.

Opracowując założenia Marki Miasta Szklarska Poręba tym razem położono nacisk na zdefiniowanie unikatowych czynników wyróżniających gminę. Prace przebiegały w następujących etapach:

1. Audyt wizerunku turystycznego Szklarskiej Poręby przy współdziałaniu konsultantów zewnętrznych – firmy 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne i tzw. Zespołu Osób Kluczowych, złożonego z przedstawicieli urzędu i branży turystycznej. Wnioski z audytu posłużyły jako materiał wyjściowy do dalszych prac.

2. Założenia strategiczne dla Marki Szklarskiej Poręby, gdzie z pośród zaproponowanych przez konsultantów zewnętrznych sześciu kierunków strategicznych wybrany przez Miasto został „Magiczny Wypoczynek”. Kierunek ten jest zgodny z niezwykłym potencjałem turystycznym oferowanym przez Szklarską Porębę, zaś sama marka jest marką turystyczną . „Magiczny wypoczynek”, jest jednocześnie esencją, czyli sercem marki. Nadanie znaczenia magiczności wypoczynkowi kierunkuje komunikację z turystami. Dzięki temu mają oni czuć magiczną atmosferę, podziwiać jedyne w swoim rodzaju magiczne widoki, dotknąć magii Radiowej „Trójki”, czy też doświadczyć magicznej przeszłości Walończyków. Magia od dzisiaj będzie nadawać nową jakość wypoczynkowi w Szklarskiej Porębie, niezależnie, czy będzie to wypoczynek aktywny, kuracyjny, czy też połączony uczestnictwem w imprezie. Spośród zaproponowanych kierunków dla marki ten najtrafniej oddawał zdaniem urzędu wyjątkowość Szklarskiej Poręby. Zostało to potwierdzone podczas losowych badań turystów. Z tego powodu Miasto przyjęło do realizacji tę propozycję. Magia jest głęboko zakorzeniona w Mieście, co będzie od dzisiaj spójnie komunikować w działaniach promocyjnych Szklarskiej Poręby. Poza tym dotychczas żadne z polskich miast nie pozycjonowało się w ten sposób, co daje miastu efekt bycia „nr 1”.

3. Zamknięty konkurs na Znak Marki Szklarskiej Poręby został adresowany do wybranych profesjonalnych firm. W oparciu o przygotowany na podstawie założeń strategicznych brief, zaproszone do konkursu firmy przygotowały rozwiązania projektowe dla Miasta. Po przeprowadzonych wspólnie z konsultantami zewnętrznymi badaniach wybrany został znak zaproponowany przez firmę Orfin z Wrocławia. Ostateczne korekty i badania dały efekt końcowy w postaci Znaku Marki Szklarskiej Poręby. Mamy świadomość, że przed Miastem jeszcze długa droga. Najbliższe plany dotyczące Marki Szklarskiej Poręby związane są z opracowaniem systemu kodyfikującego zasady posługiwania się marką, a także ujednoliceniem opracowanej strategii. Następnym krokiem będzie opracowanie strategicznie zaplanowanego programu wdrażania i komunikacji Marki Szklarskiej Poręby. Biorąc pełną odpowiedzialność za sukces marki, wiemy, że tylko kontynuacja zapewni nam sukces. – mówi A. Kuliczkowska.

Marka Szklarskiej Poręby – nowatorskie podejście

Należy przyznać, że Szklarska Poręba podeszła do swojej marki w sposób na wskroś profesjonalny. Władze chcąc z jednej strony uniknąć niebezpiecznych skrótów, z drugiej zaś mając świadomość ograniczeń budżetowych, zwróciły się o doradcze wsparcie do konsultantów zewnętrznych.

Zewnętrzna firma, specjalnie dla Szklarskiej Poręby opracowała nowatorskie rozwiązanie, które jest oryginalnym połączeniem briefu na znak z zamkniętym konkursem. Zaproponowana formuła konkursu umożliwiła jednocześnie wybór w oparciu o badania możliwie najlepszej koncepcji. Koncepcje znaków badane były za pomocą technik projekcyjnych i testów wizualnych. Sposób przeprowadzenia badań umożliwił merytoryczną weryfikację prac w odniesieniu do założeń strategicznych. Dzięki temu tak nielubiana przez profesjonalistów formuła konkursu zyskała całkiem nowy wymiar.

Opracowane dla Szklarskiej Poręby podejście, jako autorski program konsultantów zewnętrznych jest programem pilotażowym. Żadne z polskich miast nie zastosowało do tej pory podobnych rozwiązań. Można powiedzieć więc, że Szklarska Poręba jest po raz kolejny pionierem przecierającym szlaki. Szlaki możliwości stworzenia marek dla miast, które nie mają budżetów promocyjnych na równi z Wrocławiem, Szczecinem, Poznaniem. Szklarska Poręba rozpoczyna budowanie silnej marki, którą w najbliższym czasie będzie komunikować turystom. Dziękujemy Pani Agnieszce Kuliczkowskiej – Zastępcy Kierownika Referatu Promocji Miasta, Sportu i Turystki Urzędu Miejskiego Szklarskiej Poręby za pomoc w przygotowaniu artykułu.Nowe logo Szklarskiej PorębyMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl