Strategia Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2009-2020

W grudniu 2008 roku Rada Powiatu Będzińskiego przyjęła nową Strategię Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2009-2020.

Opracowaniem dokumentu zajęła się firma PRC Communications z Czeladzi. Powstanie dokumentu poprzedziły przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu, władzami gminnymi oraz radnymi powiatu. Nad pracami przy opracowaniu czuwał zespół konsultacyjno – zadaniowy. Nowa Strategia jest kontynuacją założeń z poprzedniego dokumentu, obowiązującego w latach 2000-2008.

Strategia opiera się na ściśle powiązanych ze sobą priorytetowych działaniach strategicznych powiatu.

Po pierwsze: pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców we wszystkich sferach: edukacyjnej, bytowej, socjalnej, społecznej i ekonomicznej, co wiąże się z poprawą komfortu życia.

Po drugie: ożywienie życia gospodarczego regionu poprzez różnego typu przedsięwzięcia m.in. poprawę, jakości obsługi podmiotów gospodarczych, przygotowanie terenów pod inwestycje, inwestycje infrastrukturalne, przygotowanie kadr.

Po trzecie: ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego.

Z w/w priorytetami ściśle powiązane są cele strategiczne. Skupienie się na zatrzymaniu niekorzystnych tendencji demograficznych związanych z ujemnym saldem migracji i przyrostem naturalnym, poprzez zwiększenie komfortu życia.

Rozwój gospodarczy regionu zostanie zwiększony w oparciu o jego zasoby naturalne oraz dogodną lokalizację i poprawę sytuacji na rynku pracy, doprowadzając do obniżenia wskaźników bezrobocia.

Działania te będą wpływać pośrednio również na podniesienie komfortu życia.

Wykorzystanie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego powiatu do podnoszenia jego atrakcyjności i konkurencyjności poprzez skomercjalizowanie zasobów przyrodniczych regionu a tym samym rozwój gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka.


Fot. Willa Ciechanowskich. Copyright Starostwo Powiatowe w Będzinie.Cel: „Wzrost upowszechnienia dorobku kulturowego powiatu oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających powiat” zostanie osiągnięte poprzez ochronę i promocję zabytków Kultury, turystyki i rekreacji.

Jednym z celów strategii jest również: „Polepszenie wizerunku powiatu poprzez jego promocje, modernizacje i adaptacje obiektów, informatyzacje oraz intensyfikację współpracy z tradycyjnymi partnerami w kraju i zagranicą, jak również poszukiwanie nowych, atrakcyjnych kontaktów.

pozytywnego wizerunku powiatu, skierowana będzie na kraj, zagranicę oraz zastosowana zostanie komunikacja wewnętrzna – do mieszkańców powiatu. Starostwo postanowiło również opracować, rozwinąć i promować produkty turystyczne i kulturowe wykorzystujące zasoby lokalne.

Władze powiatu, w dwóch miejscach strategii zauważyły również potrzebę przygotowania dokumentu określającego strategię promocji gospodarczej powiatu.

Zadaniem Starostwa Powiatowego, jako jednostki, która jest odpowiedzialna za efektywne wdrażanie strategii jest realizacja zadań publicznych zgodnie z przepisami prawa.


Fot. Zamek obronny z XIV wieku w Będzinie. Copyright Starostwo Powiatowe w Będzinie.


Fot. Barokowo – klasyczny pałac w Będzinie-Gzichowie. Copyright Starostwo Powiatowe w Będzinie.MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl