Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nagrodzony!

22 października podczas uroczystej gali w Warszawie Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni otrzymał honorowy tytuł „Lidera Ekologii Polskiej” w podkategorii Związek Gmin. Honorowy patronat nad obecną edycją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Nagroda została wręczona przez Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, a statuetkę odebrał Przewodniczący Zarządu Związku – Tadeusz Wiśniewski.

Związek zgłosił do konkursu wniosek zatytułowany „Kompleksowe działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej”.

W prezentacji przedstawiono jak w praktyczny sposób tworzona i realizowana jest wspólna polityka członków Związku – gmin.

Jako kompleksowe działania o znaczeniu ponadregionalnym opisany został system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz działania inwestycyjne w ramach zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków.

We wniosku zawarto również sposoby angażowania społeczności lokalnych gmin członkowskich w projekty na rzecz ochrony środowiska oraz metody aktywizowania mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej, promocji i informacji.

Tytuł „Lider Polskiej Ekologii” przyznawany od 1997 roku stał się ważnym elementem promocji a także zachętą dla kolejnych polskich firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, ochrony przyrody. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 134 jednostki. O tytuł ubiegało się 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy, że wspólne inicjatywy lokalnych gmin przynoszą korzyści nie tylko w sferze ekologii, ale również promocji. Łatwiej jest wypromować Dolinę Redy i Chylonki, stworzyć jej wspólny przekaz promocyjny niż 8 gminom samodzielnie. Dzięki sukcesom związku do opinii publicznej dostaje się informacja o inicjatywie, a odbiorcy mają szansę zainteresować się działalnością i możliwościami danego regionu jak i wchodzących w jego skład gmin.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl