Promocja turystyczna Polski Wschodniej

Polska Organizacja Turystyczna jest beneficjentem Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki”. W ramach tego działania zostaną podjęte inicjatywy zmierzające do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną Polski Wschodniej poprzez realizację kompleksowego projektu składającego się z dwóch komponentów.

Pierwszy komponent to: „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”. Dokument składał się będzie z dwóch części:
 • analitycznej (stworzona zostanie do 30.09.08 r., a jej wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego) oraz
 • strategicznej – (opracowana zostanie do 30.04.09 r., a jej autorem będzie agencja reklamowa wyłoniona w trybie konkursowym)
Analityczna część Studium składać się będzie z części podstawowej, w której znajdzie się m.in.:
 • Diagnoza sytuacji społ.-gosp. oraz planów rozwoju pod kątem rozwoju turystyki wraz z oceną aktualnego i planowanego zagospodarowania turystycznego i infrastruktury turystycznej regionu
 • Identyfikacja i inwentaryzacja potencjalnych markowych produktów turystycznych
 • Analiza wizerunku i rozpoznawalności poszczególnych markowych produktów turystycznych
 • Analiza krajowych i przygranicznych propozycji konkurencyjnych
 • Wskazanie grup – z podziałem na segmenty i podsegmenty – do których powinna być adresowana oferta turystyczna
 • Ocena aktualnego stanu ruchu turystycznego (od roku 2006) oraz perspektyw rozwoju migracji turystycznej różnych segmentów turystów oraz rozwoju różnych typów turystyki

 • oraz z części rekomendacyjnej, zawierającej m.in.:

 • wyselekcjonowane zasoby i walory turystyczne, zawierające obiektywnie istniejące i uznawane „diamenty” oraz nowe, mniej znane marki, wyłonione w trakcie analizy i rekomendowane do tego zestawu
 • rekomendację strategicznie wyselekcjonowanych rynków potencjalnych interesariuszy Projektu, na których należy prowadzić kampanie promocyjne
 • wskazanie partnerów regionalnych przy realizacji Projektu – wraz z opisem partnera, uzasadnieniem zakresu partnerstwa i procedur jego implementacji
 • zalecenia dotyczące pożądanych kierunków i docelowej stopy wzrostu ruchu turystycznego w wybranych segmentach, które miałyby rozwinąć się w efekcie realizacji Projektu
 • propozycję systemu mierników efektywności rekomendowanych działań promocyjnych w ramach Projektu
Komponent drugi to: Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku”. Kampania realizowana będzie począwszy od IV kwartału 2009 r. do I kwartału 2012 r. Konkurs na jej przygotowanie i przeprowadzenie zostanie ogłoszony pod koniec 2008 r. i rozstrzygnięty zostanie na początku 2009 r. Strategia kampanii będzie gotowa w I połowie 2009 r. Przygotowania do realizacji kampanii zakończą się na przełomie III / IV kw. 2009 r.

Działania będą skoncentrowane na promocji województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Dotacja unijna na ten cel wynosi 5.882.352,95 euro.

W przygotowaniach do tej ogromnej promocji Polski Wschodniej udział biorą również podmioty współpracujące. Są to w szczególności samorządy miast lokalnych. Ich rolą jest dystrybucja informacji o planowanych działaniach promocyjnych do gmin, powiatów, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz innych potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Ponadto zbierają one informacje o planowanych i podejmowanych w regionach działaniach promocyjnych w celu stworzenia spójnego przekazu i uniknięcia różnic pomiędzy kampanią promocyjną finansowaną przez konkretne miasto, a kampanią zarządzaną przez POT.

Dziękujemy Pani Aleksandrze Wolskiej z Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Polskiej Organizacji Turystycznej za cenne informacje.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl