Sezonowość wpływa na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EFH S.A.

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. opublikowała skonsolidowany raport za II kwartał 2008 roku. Większość wskaźników jest znacznie lepsza w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Jednak ze względu m.in. na znacząco niższe wyniki emisji akcji z grudnia 2007 r. Zarząd EFH S.A. podjął prace nad nową prognozą.

W II kwartale 2008 roku Grupa Kapitałowa EFH S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 14,4 mln zł. Oznacza to blisko ośmiokrotny wzrost (o 787%) w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku. Zwiększenie poziomu przychodów związane jest ze wzrostem przychodów z działalności hotelarskiej (13,5 mln zł wobec 0,05 mln zł). Z kolei wzrost przychodów ze sprzedaży bezpośrednio łączy się z zakupem Hotelu Król Kazimierz, Hotelu Masuria, Łeba oraz Centrum Falenty – akwizycja powyższych hoteli jest zgodna ze strategią rozwoju Spółki.

Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miało przede wszystkim usprawnienie gospodarki finansowej oraz wprowadzenie rachunkowości zarządczej w zakupionych przez nas hotelach – wyjaśnia Mirosław Wierzbowski, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. – Zoptymalizowano także formy zatrudnienia. Wszystkie te działania te powinny doprowadzić do obniżenia kosztów, a co za tym idzie do zwiększenia przychodów i wyniku finansowego.

W przychodach ze sprzedaży można zaobserwować sezonowość związaną z działalnością hoteli będących własnością spółek z Grupy EFH. Największa część przychodów ze sprzedaży osiągana jest w trzecim kwartale roku. Następny pod tym względem jest drugi kwartał z uwagi na długie weekendy, w tym w szczególności weekend majowy oraz okres przedwakacyjny kiedy pogoda dopisuje. Z kolei trzecią pozycję zajmuje czwarty kwartał, a ostatnią pierwszy.

Znaczny wzrost przychodów finansowych Spółki w II kwartale 2008 wynika z rozliczenia nabycia firmy Talty S.A. i stanowi 22,1 mln zł.

W pozycji kosztów Spółka odnotowała wzrost kosztów zarządu o 8% w porównaniu z II kwartałem 2007, co jest związane z dostosowaniem zasobów, struktury Spółki do wymagań związanych z zarządzaniem grupą spółek hotelowych. Natomiast wartość aktualizacji inwestycji w II kwartale br. jest rezultatem przeszacowania posiadanego pakietu akcji EFH Żurawie Wieżowe S.A. (3,4 mln zł) oraz udziałów w spółce East-Mex Investment Sp. z o.o. (1,8 mln).

Zarząd EFH S.A. podjął prace nad nową prognozą, ze względu na m.in.: znacząco niższe wyniki emisji akcji z grudnia 2007 r. Tym samym prognoza wcześniejsza opublikowana w Aneksie nr 9 do Prospektu Emisyjnego staje się nieaktualna.MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl