Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej będzie realizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ścisłej współpracy z pięcioma województwami Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. PAIiIZ został beneficjentem projektu indywidualnego realizowanego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i współpraca. gospodarcza makroregionu będzie w całości finansowana z funduszy europejskich. Głównym celem działania 1.4 jest wypromowanie Polski Wschodniej jako Wschodniej bramy UE (Eastern European Gateway) oraz pomostu współpracy między Europą Wschodnią i Zachodnią. Wpłynie to na zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do makroregionu, wzrost eksportu produktów wytwarzanych w pięciu województw oraz wzrost turystyki biznesowej. Podstawą działań promocyjnych jest przygotowana w lutym br. przez PAIiIZ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Koncepcja Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Dokument jest obecnie modyfikowany zgodnie z uwagami partnerów gospodarczych i ekspertów. Program obejmuje budowę marki Polski Wschodniej oraz działania informacyjne i promocyjne. W pierwszym etapie realizacji Programu przewiduje się badania marketingowe, stworzenie analizy potencjału gospodarczego makroregionu, opracowanie identyfikacji wizualnej. Badania marketingowe pozwolą na doprecyzowanie grup docelowych co będzie stanowiło podstawę do określenia kierunków działań promocyjnych. Po części koncepcyjnej będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne obejmujące wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych, dwustronne branżowe misje gospodarcze, organizację oraz udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym, kampanię promocyjną w mediach, stworzenie portalu internetowego z bazą danych oraz wydawanie publikacji. Wszyscy zainteresowani tematyką promocji i rozwoju tego obszaru będą mogli zostać członkami Klubu Polski Wschodniej. Program promocji Polski Wschodniej jest rozpisany na lata 2009- 2015. Rozpoczęcie działań planuje się na III kwartał 2009 roku.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl