Kampania promująca „Dotacje na innowacje”

W drodze przetargu nieograniczonego dom mediowy PRO Media House wygrał obsługę drugiej części kampanii „Dotacje na innowacje” realizowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ogólnopolska kampania ma charakter informacyjny, a jej zadaniem jest poinformowanie przedsiębiorców, jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz ogółu społeczeństwa o Programie Operacyjnym 2007-2013 (PO IG), a w szczególności o przyznawanych dotacjach na działalność badawczą i wdrożenie prac badawczych, inwestycje w , współpracę między przedsiębiorstwami i sferą nauki, a także budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Na potrzeby kampanii PRO Media House zaplanował i zakupił emisje reklam i artykułów sponsorowanych w prasie (dzienniki i tygodniki opiniotwórcze) oraz działania reklamowe na wybranych stronach polskich portali internetowych. Działania reklamowe potrwają do połowy lipca 2008. Za kreacje wykorzystane w kampanii odpowiada Grupa Eskadra. O Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka pisaliśmy już na łamach serwisu. PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG obejmuje zarówno bezpośrednie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych. Instytucjami pośredniczącymi w realizacji programu są Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Print screen z kampanii internetowej na serwisie bankier.pl oraz kreacja wykorzystywana w kampanii.

Copyright Ă‚Ĺ  PRO Media HouseMENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl