Ponad 12 mln zysku na inwestycje hotelowe

30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA. W trakcie posiedzenia ZWZ udzieliło zarządowi oraz Radzie Nadzorczej spółki absolutorium za działalność w 2007 roku. Ponadto, podjęto decyzję o przeznaczeniu ponad 12 mln złotych zysku wypracowanego przez EFH SA w ubiegłym roku na kapitał zapasowy spółki. Środki te pozwolą na realizację zaplanowanych inwestycji hotelowych i przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zagospodarowania zysku wypracowanego przez Europejski Fundusz Hipoteczny w 2007 roku. Postanowiono, że kwota ponad 12 mln złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Dzięki temu środki te będą reinwestowane, co korzystnie wpłynie na realizację zaplanowanych inwestycji hotelowych oraz pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój spółki. Europejski Fundusz Hipoteczny prowadzi obecnie inwestycje o wartości ponad 600 mln złotych, a do końca 2009 roku planuje posiadać w swoim portfolio ok. 20-30 hoteli. W trakcie posiedzenia ZWZ zatwierdziło również sprawozdanie z działalności spółki za 2007 rok. Przyjęto także sprawozdanie finansowe EFH SA za rok 2007 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta. ZWZ udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku prezesowi, wszystkim członkom zarządu oraz Rady Nadzorczej. Ponadto, w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu EFH SA, walne zgromadzenie powołało dotychczas sprawującego tę funkcję Mirosława Wierzbowskiego na kolejną kadencję. Poprzedni rok miał przełomowe znaczenie dla funkcjonowania spółki, ze względu na reorientację strategii jej rozwoju w kierunku inwestycji w luksusowe hotele. W efekcie tych zmian oraz sprawnego zarządzania, spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2007 roku. W porównaniu z rokiem 2006, EFH odnotował dwudziestokrotny wzrost zysku netto, pięciokrotnie większe przychody netto ze sprzedaży oraz potrojenie aktywów obrotowych spółki. Dzięki dynamicznemu wzrostowi głównych wskaźników ekonomicznych, Europejski Fundusz Hipoteczny zajął 10. pozycję w cyklicznym rankingu Gazety Finansowej „50 Najbardziej Dynamicznych Firm w Polsce”. Ranking ten powstał w oparciu o badania przeprowadzone przez Centrum Badań Społeczno Finansowych (CBSF). Dodatkowych informacji udziela Gabinet Prasowy EFH S.A. – Michał Jankowski i Izabela Kozłowska (Multi Communications, ul. Wrotkowa 14, 02-553 Warszawa, tel.: (22) 845 04 36)


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl