Wykorzystanie dotacji UE w województwie pomorskim – cz.1

Trzecim regionem, który aktywnie stara się pozyskać fundusze unijne na rozwój turystyki jest . Informacji dotyczących inwestycji turystycznych w latach 2006-2013 udzieliła nam Pani Małgorzata Pisarewicz – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego. Należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do poprzednich województw, Pomorze wykorzystywało również środki przedakcesyjne.

Kwoty dofinansowania i łączna wartość projektów:

Priorytet 6 (Turystyka i dziedzictwo kulturowe): 44,25 mln euro – dofinansowania dla projektów w ramach RPO, 59 mln euro – łączna wartość projektów;

Priorytet 9 dział. 9.1 (Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury): 17,7 mln euro – dofinansowania dla projektów w ramach RPO, 20,82 mln euro – łączna wartość projektów

W 2006 roku zrealizowano następujący projekt:

1. Centrum Wystawienniczo Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie Celem projektu było wykorzystanie zasobów kultury, atrakcyjności położenia oraz potencjału turystycznego miasta. Promowanie dziedzictwa regionu Kociewia. Dotychczasowe Muzeum Wisły zostało przekształcone w Centrum wystawienniczo – regionalne dolnej Wisły w Tczewie. Nastąpiła rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego, wpisanego do rejestru zabytków, ułatwiło to organizowanie różnego typu imprez kulturalnych, w tym plenerowych na dziedzińcu obiektu. Powstała infrastruktura, umożliwiająca zorganizowanie stałej wystawy Miasta Tczewa, Muzeum Wisły. Budżet ogółem: 10.468.172,00 PLN dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7.851.129,00 PLN; budżet państwa: 1.046.817,20 PLN wkład własny: 1.547.725,81 PLN

Inwestycje w turystyce zakończone w 2007 roku

2) Modernizacja zamku w Malborku Muzeum Zamkowe w Malborku uzyskało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii dofinansowanie w wysokości 2,6 mln euro z Norweskiego Funduszu Finansowego na remont krzyżackiej twierdzy. Pieniądze z Norwegii stanowią 60 proc. całkowitych kosztów wynoszących prawie 4,5 mln euro. Muzeum zaczęło je otrzymywać w pierwszej połowie 2007 r. i zamierza przeznaczyć je na renowację zachodniego skrzydła Zamku Średniego. 3) Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe na Ołowiance Filharmonia Bałtycka w Gdańsku na wyspie Ołowiance finansowana ze środków Unii Europejskiej. 4) Oznakowanie 4 szlaków kulturowych – 66 znaków na drogach wojewódzkich znakami E-22a – Szlak bursztynowy, Latarni morskich, Zamków gotyckich, Zabytków hydrotechniki – program Interreg III A, lider Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, partner – Samorząd Województwa Pomorskiego ( Departament Turystyki)

Inwestycje prowadzone w latach 2006-2008

1) Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie Wartość dofinansowania projektu: 10.300.000 zł Kalwaria Wejherowska, zwana również Kaszubską Jerozolimą, jest unikalnym zespołem 26 kaplic tworzących czterokilometrową trasę turystyczną. W ramach projektu utworzenia Parku Kulturowego miała miejsce renowacja Kalwarii Wejherowskiej oraz tworzona jest stała ekspozycja na temat historii miasta i regionu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Główne prace renowacyjno-remontowe będą prowadzone do 2008 roku, natomiast w Ratuszu działa już Punkt Informacji Turystycznej. 2) Wzmocnienie potencjału turystycznego Krainy w Kratę – rekonstrukcja zagrody Albrechta w Swołowie Wartość dofinansowania projektu: 5 778 002 zł „Kraina w Kratę” to nazwa obszaru obejmującego wsie i miasteczka Pomorza Środkowego położone wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych jest wzmocnienie potencjału turystycznego tej miejscowości poprzez stworzenie Ośrodka Animacji Kultury Pomorza w zrekonstruowanej XIX wiecznej zagrodzie chłopskiej. W planowanym ośrodku mają mieścić się ekspozycje muzealne, sala kinowo – konferencyjna i ekspozycyjna, natomiast w gospodzie oraz ogrodzie wchodzącym w skład zagrody będą się odbywały imprezy folklorystyczne. W ramach projektu w Swołowie powstaną miejsca noclegowe o wysokim standardzie dostępne dla odwiedzających. Miejscowa społeczność oraz turyści będą mogli również brać udział w organizowanych na terenie zagrody warsztatach pracy rękodzielniczej.

Inwestycje turystyczne w roku 2008

1) 28 maja 2008 – otwarcie Welcome Center Centrum informacji turystycznej wraz z innymi funkcjami umożliwiającymi przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej Malborka i okolic. Projekt wykonany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Listę projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 przedstawimy w następnym artykule.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl