Wykorzystanie dotacji UE w województwie łódzkim – cz.2

Opisaliśmy wczoraj dwa kluczowe projekty realizowane ze środków unijnych w województwie łódzkim. Kolejnym projektem turystycznym w regionie jest „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego na lata 2008-2013”. W regionie działa 150 ośrodków związanych z jazdą konną. Najlepsze z nich zostały połączone szlakiem turystycznym podzielonym na dwie pętle: zewnętrzną liczącą 1087 km oraz wewnętrzną o długości 270 km. Łącznie system szlaków konnych wynosić będzie 1500 km. Beneficjentem projektu będzie Województwo Łódzkie aplikujące do Programu Operacyjnego (działanie 6.4.). Pod pojęciem infrastruktury związanej ze szlakiem konnym, która obejmuje projekt rozumie się obiekty, urządzenia, budynki i usługi świadczone przez instytucje i firmy, których istnienie jest niezbędne do realizacji potrzeb turystów wędrujących konno lub pojazdem z zaprzęgiem konnym po szlaku lub wzdłuż szlaku wytyczonego i oznakowanego jako szlak konny. Projekt umożliwi rozwój „przemysłu jeździeckiego”, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, promocję województwa oraz pobudzi zainteresowanie hodowlą koni. Oczekiwane rezultaty szczegółowe to:
  • Stworzenie od 1200 do 1800 miejsc pracy,
  • Wzrost o 400 miejsc noclegowych w hotelach i o 200 miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych,
  • Powstanie 1500 miejsc noclegowych w zajazdach,
  • Powstanie 100 punktów gastronomicznych,
  • Powstanie 750 miejsc postojowych dla koni w zajazdach.
Czwartym projektem jest: „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”. Projekt ma na celu m.in. poprawę atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawę stanu oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci transportowej wzdłuż Zbiornika oraz modernizację dróg powiatowych. Zaplanowane zostały działania w gminie Warta oraz Pęczniew. Wybudowane zostaną stanice na rzece Warcie, przystań jachtowa, zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody, odbudowane zostanie dziedzictwo kulturowe Warty – klasztor. W Gminie Pęczniew powstanie jednostka obsługi turystycznej – portu jachtowego, kąpieliska, parkingów, pola kampingowego, wypożyczalni sprzętu turystycznego, budowa wyciągu nart wodnych. Wyremontowane zostaną również drogi lokalne. Koszt całego projektu określono na 50 mln zł (koszt kwalifikowalny), w tym środki RPO – 37,5 mln zł oraz udział beneficjenta i partnerów – 12,5 mln zł. Ostatnim projektem jest „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”. Koszt tego projektu to 56.936.856,81 zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu. Realizacja projektu poprawi poziom oraz stan zagospodarowania turystycznego w powiecie wieluńskim, dzięki czemu poprawi się jego atrakcyjność turystyczna. Inwestycja przyczyni się do wzrostu liczby turystów krajowych i zagranicznych. To wszystko przełoży się bezpośrednio na wzrost gospodarczy w sferze usług i handlu związanych z zaspokojeniem potrzeb turystów. Rozwój usług oraz infrastruktury turystycznej przyczyni się do wykreowania w oparciu o Szlak Bursztynowy i inne szlaki tematyczne zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego. Motywacją do realizacji tego projektu jest jeden z trzech ponadlokalnych, historycznych szlaków kulturowych: „Szlak Bursztynowy”. Obecność tego szlaku jest w niewielkim stopniu wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz promowania zasobów kulturowych powiatu wieluńskiego oraz regionu.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl