Wykorzystanie dotacji UE w województwie łódzkim – cz.1

Udało nam się uzyskać informacje dotyczące planów wykorzystania środków unijnych na lata 2007-2013 w województwie łódzkim. Informacji udzieliła nam Pani Joanna Migdał-Kowalska z Wydziału Turystyki, Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Województwo przewidziało i uznało za kluczowe z punktu widzenia regionu pięć inwestycji. Ponadto nie został ogłoszony jeszcze nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – oś priorytetowa związaną z turystyką. Trwają więc przygotowania potencjalnych beneficjentów do aplikowania o kolejne dofinansowania z . Pięć najważniejszych projektów w województwie łódzkim to:
  1. Budowa kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie,
  2. Budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego „Wrota Czasu” w Uniejowie,
  3. Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego,
  4. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko,
  5. Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego.
Beneficjentem pierwszych dwóch projektów jest Gmina Uniejów (powiat poddębicki). Całkowita wartość pierwszego projektu została oszacowana na 10345610,00 PLN. Dofinansowanie z środków EFRR wynosi 4.400.000,00 PLN, dodatkowo z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.600.000,00 PLN. Pozostała kwota zostanie pokryta z pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW w Łodzi. Przedmiotem projektu jest budowa I etapu całorocznego kompleksu termalno – basenowego w Uniejowie, pływalni otwartej. Wybudowane zostaną trzy niecki basenowe wyposażone m.in. w bicze wodne, masaże wodne, zjeżdżalnię, zespół saun (sauny: fińska, parowa, aromaterapełtyczna i tepidarium). Projekt jest pierwszym etapem inwestycji związanej z tworzeniem obiektu infrastruktury turystycznej, wykorzystującym gorące solanki lecznicze do celów rekreacyjnych, sportowych, leczniczych i profilaktycznych. Wody termalne o potwierdzonych właściwościach fizycznych i leczniczych stanowią jedno z największych bogactw regionu łódzkiego. Będzie to jedyny w województwie łódzkim i jeden z pierwszych w kraju tego typu ośrodek wykorzystujący gorące solanki lecznicze. Projekt jest głównym elementem szerszego przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu w Uniejowie produktu turystycznego „TERMY UNIEJÓW„. Cele projektu to:
  • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Uniejów, a tym samym województwa łódzkiego.
  • Efektywne wykorzystanie bogactwa naturalnego regionu – wód geotermalnych – do celów rekreacyjno – turystycznych oraz leczniczo – profilaktycznych.
  • Poprawa oferty programowej województwa łódzkiego w zakresie turystyki.
  • Zwiększenie atrakcyjności gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, działających w sektorze turystycznym.
Przedmiotem drugiego projektu jest budowa grodu rycerskiego – Castrum Antiqum tj. zespołu dwóch budynków stylizowanych na pochodzące z epoki średniowiecza: wieży rycerskiej i budynku parterowego z użytkowym poddaszem. Całkowita wartość projektu: 4.636.059,33 PLN. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 3.279.294,00 PLN, pozostałą kwotę wniesie budżet państwa. Elementem dominującym w całym założeniu jest 4 kondygnacyjna wieża. Na parterze wieży znajdować się będzie sala kowalska, pierwsza kondygnacja to tzw. „sala rycerska”, w której eksponowane będzie uzbrojenie rycerskie z okresu średniowiecza. Kondygnacja druga i trzecia to kondygnacje wystawiennicze. Na kondygnacji trzeciej znajdzie się wyjście na balkon zewnętrzny – taras widokowy okalający cały budynek. Cały budynek stylizowany będzie na średniowieczną zabudowę, a wraz z wieżą rycerską tworzyć będzie dziedziniec wewnętrzny. W drugiej części budynku zaprojektowane zostały łaźnie termalne. Na poddaszu budynku przewidziano dormitoria dla łącznej liczby 45 osób. Zamysłem pomysłodawcy projektu jest łączenie historii ze współczesnością a tym samym stworzenie zaplecza dla żywych lekcji historii. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa oferta programowa w zakresie kultury i turystyki. Nie śmiemy wątpić, że powyższy projekt przyczyni się do podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej miejsca oraz pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. W kolejnym artykule opiszemy trzy pozostałe projekty!


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl