Jak Wielkopolski Urząd Marszałkowski wykorzystuje dotacje unijne…

drogowskaz.com.pl postanowił sprawdzić jak polskie samorządy planują wykorzystać strumień unijnych dotacji 2007-2013 na rozwój lokalnej turystyki. Na dobry początek udało nam się uzyskać informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Jednym z głównych priorytetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stanowi rozwój turystyki wodnej. Obecnie samorząd województwa koncentruje swoje działania na turystycznym zagospodarowaniu Warty dla potrzeb turystyki kajakowej. Warunkiem utworzenia z rzeki ponadregionalnego produktu turystycznego jest jej dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego, w tym powstanie sieci odpowiednio wyposażonych stanic i marin. Pierwsze działania w tym zakresie zostały już poczynione. Od kilku lat, również przy udziale środków z budżetu województwa, na Warcie systematycznie powstaje sieć stanic wodnych oddalonych od siebie o nie więcej niż 20-30 kilometrów. Dziś działają już stanice w Międzychodzie, Sierakowie, Murowanej Goślinie, Czerwonaku, Śremie, Gogolewie, Lądzie (prywatna marina), a w planach są już kolejne. Koszt wybudowania jednej stanicy kajakowej to średnio 100 tysięcy złotych. Samorząd województwa wielkopolskiego partycypował finansowo w powstaniu większości z nich w kwocie do 50% kosztów. Przy odpowiednim zagospodarowaniu, Warta ma duże szanse stać się markowym produktem turystycznym o znaczeniu ponadregionalnym, przyciągającym turystów krajowych i zagranicznych.

Projekt „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”

włączyło się również w pierwszy etap prac nad projektem pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” opierający się na wspólnym dziedzictwie kulturowym województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego jakim są obiekty pocysterskie. W oparciu o to dziedzictwo powstała koncepcja utworzenia wspólnego produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym. Celem projektu jest budowa podstawowej infrastruktury turystycznej, która pozwoli połączyć obiekty pocysterskie w jeden szlak turystyczny przebiegający przez każde ze wspomnianych województw. W ramach projektu powstanie spójne oznakowanie dróg i obiektów pod marką szlaku Cystersów, wskazujące dziedzictwo Cystersów na obszarze kilkuset kilometrów. Inicjatorem, koordynatorem i liderem projektu jest województwo dolnośląskie. Pozostałe województwa występować będą w roli partnerów. Dofinansowanie projektu planuje się uzyskać z Programu Operacyjnego w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowej koncepcji projektu, stąd też nie są znane jeszcze koszty jego realizacji.

Inne projekty

Wielkopolska Organizacja Turystyczna pracuje nad koncepcją dwóch projektów, których dofinansowanie planuje się uzyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.1 „Turystyka”. Pierwszy obejmować ma rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji turystycznej w Wielkopolsce, którego wdrożenie zapewnić ma turystom krajowym i zagranicznym, jak i mieszkańcom regionu dostęp do aktualnej informacji turystycznej. System działać ma w oparciu o infokioski zlokalizowane w pobliżu największych atrakcji, w miejscach skupiających największy ruch turystyczny. Drugi projekt dotyczyć ma promocji turystycznej województwa – regionalnych i lokalnych produktów turystycznych.

Efekt realizacji projektów

Wszystkie planowane do realizacji projekty mają zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność województwa wielkopolskiego na tle regionów sąsiednich i całego kraju. Przełożyć ma się to na wzrost zainteresowania turystów walorami turystycznymi województwa wielkopolskiego i produktami turystycznymi oferowanymi przez region. W efekcie nastąpi nie tylko wzrost wielkości ruchu turystycznego, ale również wzrost wydatków turystów przybywających do poszczególnych miejscowości województwa wielkopolskiego. opracował: Andrzej Kaleniewicz, DS


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl