Działanie „Turystyka”

Już w drugim kwartale bieżącego roku uruchomiony zostanie nabór wniosków dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz przedsiębiorców działających w partnerstwie publiczno-prywatnym. Środki unijne będą mogły uzyskać firmy działające na terenie województwa mazowieckiego. Działanie 6.2 „Turystyka” zawarte jest w Mazowieckim Regionalnym Programie Operacyjnym. Celem głównym priorytetu VI jest „Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. Wnioski składane przez beneficjentów muszą być zgodne z celami szczegółowymi, są to: „Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu” oraz „Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury”. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w ramach szczegółowych kategorii interwencji. Przykładowo 56 KI to: ” Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego”. Możliwa będzie m.in. renowacja i rozbudowa obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową. Wsparcie obejmie również podnoszenie standardu świadczonych usług, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rodzaje działań możliwych do realizacji, z zaznaczeniem priorytetów można znaleźć na stronach internetowych województwa mazowieckiego. Suma środków do rozdysponowania wynosi 1,83 mld euro


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl