Kontrakty wojewódzkie podpisane

Minister Rozwoju Regionalnego E. Bieńkowska zawarła z zarządami szesnastu województw umowy o dofinansowanie regionalnych programów operacyjnych. Pieniądze unijne trafiają bezpośrednio z KE do budżetu państwa, dzięki kontraktom wojewódzkim przekazywane są one niżej do regionów.

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kontrakt wojewódzki określa: kwotę dofinansowania w podziale na priorytety, warunki przekazywania środków, nadzór MRR nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, tryb sprawozdawczości oraz kwotę wkładu własnego. Regiony zyskały dostęp do ponad 16,5 mld euro.

Za prawidłową realizację RPO odpowiadają zarządy województw – jest to forma decentralizacji, nieznana w poprzednim okresie finansowania. Instytucje zarządzające, pośredniczące oraz wdrażające mogą już więc ogłaszać konkursy w celu wyłonienia projektów do dofinansowania. Poza projektami wyłonionymi w trybie konkursowym dofinansowane zostaną projekty indywidualne (mające strategiczne znaczenie dla realizacji programu) oraz projekty systemowe (dofinansowanie realizacji zadań publicznych).MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl