5 mld zł. do wykorzystania!

5 mld złotych funduszy unijnych skierowanych na rozwój polskiej turystyki będzie do wykorzystania w latach 2007-2015! W tym sektorze wydano już ok. 900 mln zł dotacji – niewiele patrząc na kwotę zaplanowaną na następne lata. Liczne ponadregionalne trasy rowerowe, rewitalizacja kamieniczek, rynków, odnowa zalewów pochłonęła 86% zrealizowanych przez samorządy projektów, zaś przedsiębiorcy wykorzystali zaledwie 0,31% dostępnej puli. Przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie poza ciekawym pomysłem musi znaleźć odpowiedni , priorytet oraz działania, które można znaleźć w uszczegółowieniu programu. Działanie powinno przewidywać pomoc publiczną, w przeciwnym wypadku przedsiębiorca dofinansowania nie uzyska. Następnym krokiem jest analiza karty działań, w szczególności kryteriów dotyczących beneficjentów. Pomocne również są przykłady projektów. Fundusze przyznawane są w formie konkursów. Na liście wydatków kwalifikowanych znaleźć można informację o refundacji kosztów oraz wysokości minimalnego wkładu własnego. W latach 2007-20015 dostępnych jest 16 regionalnych programów operacyjnych (wojewódzkich), program operacyjny oraz „Rozwój Polski Wschodniej”. Do programu „Kapitał ludzki” zaliczają się projekty o każdej tematyce, więc i dotyczące turystyki. Regionalne p.o. mają do rozdzielenia aż 3 mld złotych, najwięcej w województwach mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Priorytety możliwych działań są następujące: 1. Działania wspomagające rozwój społeczno-ekonomiczny regionów 2. działalności i aktywności turystycznej 3. Turystyka kulturowa 4. Ochrona przyrody 5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Przy współpracy z samorządem lokalnym firmy mogą uzyskać środki z programu „Innowacyjna gospodarka”. Do sektora turystycznego skierowane są dwa działania:
  • 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”
  • 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”
Z programu „Rozwój polski wschodniej” większość pieniędzy przeznaczona będzie na budowę infrastruktury kongresowej oraz targowej. Szczegóły oraz wnioski można znaleźć na stronach urzędów marszałkowskich.


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl