Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki opublikowano projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013. Głównym wyzwaniem które zakłada projekt jest zwiększenie udziału gospodarki turystycznej w PKB i stworzenie warunków do utrzymania tego udziału w następnych latach. Wzrost ten miałby być osiągnięty przez rozwój takich sektorów jak:
  • transportu pasażerskiego drogą lotniczą, promową oraz śródlądową dróg wodnych
  • instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych
  • infrastruktury rekreacyjnej
  • obszarów chronionych połączonego z lepszym udostępnieniem ich dla ruchu turystycznego.
Zauważono również problem konkurencyjnego produktu turystycznego. Planuję się rozwój już istniejących, kreowanie nowych, integrowanie produktów w jedną kompleksową ofertę. Produkt ten tworzony byłby na poziomie lokalnym z udziałem samorządu terytorialnego oraz regionalnym – skupiającym kilka produktów. Strategia obejmuje również badanie trendów oraz kreowanie produktów tak by trafiły do odbiorców. Produkt taki miałby przyciągnąć zagranicznych jak i krajowych turystów. Turystyka nie może istnieć w oderwaniu od struktur Unijnych. Dlatego też zwrócono uwagę na wspólnotowy rynek. Pomoże to rozwijać strategię lizbońską, ujęcie problemu globalizacji, zmian demograficznych czy bezpieczeństwa turystów z innych kontynentów niż Europa. Planuje się również utworzenie Krajowego Systemu Rezerwacji i Dystrybucji Usług turystycznych. Informacja o oferowanych usługach ma być prostsza, wykorzystane zostaną nowoczesne technologie w tym Internet. Nieuniknionym problemem są również działania w celu budowy i modernizacji infrastruktury transportowej. Wzrost konkurencyjności polskiej turystyki może być osiągnięty przez działania w szczególności na rzecz wzrostu dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz rodzin. Po stwierdzeniu zgodności z Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 zostanie on przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów. Całość Strategii: TUTAJ


MENU

Strona główna

O nas

Redakcja

Mapa strony

Kontakt

Reklama

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POPULARNE TEMATY

 Miejsce na Twoją reklamę

O Nas | Redakcja | Kontakt | Reklama | Polityka Cookies i Polityka Prywatności | Mapa strony

Promocja Regionów | Promocja Biur Podróży | Promocja Hoteli i SPA | Turystyka biznesowa i obiekty konferencyjne | Systemy dystrybucji

© drogowskaz.com.pl